Ventilation & hälsa i Helsingborg

Ventilation och hälsa

Efter att ha varit i Helsingborg på ett föredrag om ventilation och hälsa tänkte jag dela mina nya lärdomar i ämnet. Kvaliteten på luften i bostäder har blivit en viktig fråga för husägare och vårdpersonal. Inomhus luftföroreningsstudier har identifierat flera föroreningar som kan finnas i inomhusluften. Dessa inkluderar förbränningsprodukter, flyktiga organiska föreningar (inklusive formaldehyd), tobaksrök, bioaerosoler och bekämpningsmedel. Korrekt ventilation och eliminering av källorna till dessa föroreningar är viktiga för att upprätthålla god luftkvalitet inomhus.

VAD ÄR luftföroreningar inomhus?

Luftföroreningar inomhus orsakas oftast av ansamling av föroreningar från olika källor inom ett hem. Utsläpp från eldstäder, spisar, cigaretter, rengöringsprodukter, nyare byggmaterial och kemikalier som lagras i hemmet kan orsaka problem med inomhusluften. Människor som lever i denna typ av miljö kan uppleva negativa hälsoeffekter från att andas dessa föroreningar.

Många faktorer bidrar till luftföroreningar inomhus. Lägga isolering och att väderbeständiga
hemmet för att spara på energikostnaderna kan minska luftcirkulation och fälla föroreningar i hemmet. Många människor underskatta omfattningen av inomhusluftföroreningsproblem. Luftföroreningar brukar visualiseras som den svarta rök som släpps ut från fabrikerna. Liten tanke ges för tobaksrök och biprodukter av spray, färger, rengöringsmedel och bekämpningsmedel som används i hemmet. För att förvärra problemet, uppskattas det att den genomsnittliga amerikanska spenderar 70 procent till 90 procent av sin tid inomhus, och mer än halva den tiden spenderas i hemmet.

Vilka hälsoeffekter kan orsakas av dålig inomhusmiljö?

Boende i bostäder med dålig inomhusluft kan få symtom som huvudvärk, ögonirritation, trötthet, torr hals, täppta bihålor, yrsel och illamående. Eftersom många sjukdomar kan orsaka dessa symptom, är diagnostisering av sjuka hus-syndromet svårt. Extremt höga halter av vissa föroreningar, såsom kolmonoxid, kan orsaka mer allvarlig sjukdom, inklusive dödsfall.

Ventilationsproblem

Dålig inomhusluft orsakas vanligtvis av bristen på tillräcklig ventilation, vilket resulterar i en uppbyggnad av föroreningar från källor i hemmet. God ventilation är viktigt för att upprätthålla god luftkvalitet inomhus.

Den vanligaste bostadsuppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) system återcirkulerar inomhusluft för att spara energi. Den nuvarande trenden är att minska luftläckage genom sprickor och andra öppningar i väggar, golv och tak. Kombinationen av dessa byggpraxis och recirkulation av inomhusluften har lett till en ökning av problem med inomhusluften.

Otillräckligt underhåll av VVS-system kan också bidra till att man får luftkvalitetsproblem inomhus. Ventilationssystemets filter som inte ersätts regelbundet kan täppas till och minska luftflödets volym, kvalitet och distribution. De kan också bli platser för bakterier och mögel att växa och bli spridas i hemmet. Luftfuktare måste underhållas för att förhindra bakterier och föroreningar mögel. Här får du hjälp med din ventilation i Helsingborg, OVKservice.

Förbränningsprodukter

Förbränningsprodukter från bilavgaser, ugnar, varmvattenberedare, rumsvärmare, doftljus, oljelampor, vedspisar, braskaminer och gasspisar som inte är korrekt ventilerade kan generera kolmonoxid,
kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, formaldehyd och inandningsbara partiklar. Dessa förbränningsprodukter kan orsaka ögon, näsa och halsirritation; trötthet; yrsel; och illamående.

Tobaksrök är också en förbrännings biprodukt som påverkar kvaliteten på inomhusluften. Tobaksrök innehåller tusentals olika föreningar, föreningar inklusive kolmonoxid, akrolein, formaldehyd, cyanväte, och inandningsbara partiklar. Akrolein och formaldehyd är potenta irriterande ämnen som orsakar en brännande känsla i ögonen.

Organiska ångor

Många hushållsprodukter släpper organiska ångor som kan orsaka negativa hälsoeffekter. Dessa effekter kan omfatta näsa och halsirritation, huvudvärk, yrsel och illamående. Produkter som innehåller dessa ångor omfattar färger, strippor, bränslen, lösningsmedel, bekämpningsmedel, hobbymaterial, rengöringsmedel, luktborttagningsmedel, och desinfektionsmedel. Formaldehyd är en annan organisk ånga som kan orsaka liknande symptom. Formaldehyd kan hittas i nya byggmaterial, såsom plywood, paneler, fiberboard och spånskivor, och i cigarettrök och många konsumentprodukter.

Biologisk förorening

Biologiska föroreningar i hemmet kan omfatta mögel, bakterier, virus, kvalster och pollen. De släpps ut i luften kan fördelas i hela hemmet och kan orsaka infektionssjukdomar, såsom legionärssjuka. De kan också orsaka allergiska reaktioner, inklusive överkänslighet och vissa typer av astma. Symtom orsakade av biologiska föroreningar inkluderar nysningar, ögonirritation, hosta, yrsel, och luftvägsinfektioner.

Som avslutning vill jag säga att denna helgen i Helsingborg har gett mig mycket att tänka på. Kanske kan jag ge lite råd när kunderna ska köpa hälsoprodukter också. Det är en god tanke att se vad som orsakar ens besvär och en läkares åsikt är mycket viktig.